Fakültemiz Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu

11.12.2023 tarih ve 32396 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Fakültemiz öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarının nihai değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Atanmaya hak kazanmış adayların aşağıda belirtilen belgeleri 07 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar Enstitümüz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama evrakını süresi içinde teslim etmeyen aday, atanma hakkından feragat etmiş olarak kabul edilecektir.

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Kazanlar için Gerekli Evraklar ve İşlemler Kılavuzu

Fizik Bölümü Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Fotonik Bölümü Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Kimya Bölümü Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Matematik Bölümü Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

MBG Bölümü – (Bitki Genetiği) Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

MBG Bölümü – (Biyoteknoloji) Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

MBG Bölümü – (MBG) Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

MBG Bölümü – (Nörobilim) Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu