Dekanlık Personeli

Prof.Dr. Bünyamin AKGÜL

Dekan

(0232) 750 7500 

bunyaminakgul@iyte.edu.tr

Prof.Dr. Cem ÇELEBİ

Dekan Yardımcısı

(0232) 750 7711

cemcelebi@iyte.edu.tr

Dr.Öğr.Üy. Günnur GÜLER

Dekan Yardımcısı

(0232) 750 7700

gunnurguler@iyte.edu.tr

Onur DEMİR

Fakülte Sekreteri

Tel: (0232) 750 7505

onurdemir@iyte.edu.tr

Özlem ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni 

(Dekanlık Özel Kalem)

(0232) 750 7500

ozlemozturk@iyte.edu.tr

Handan GÜNEŞ DEMİR

Ayniyat Saymanı 

(Öğrenci İşleri)

(0232) 750 7581

handangunes@iyte.edu.tr

Gündüz ALTIOK

Bilgisayar İşletmeni 

(Stajlar – Ek Dersler)

(0232) 750 7513

gunduzaltiok@iyte.edu.tr

Ayşegül KAYA BOZDEMİR

V.H.K.İ.

(Ek Dersler)

(0232) 750 7513

aysegulkaya@iyte.edu.tr

Songül ÖZALP

Bilgisayar İşletmeni 

(Personel İşleri)

(0232) 750 7553

songulozalp@iyte.edu.tr

Güven ÖDEN

Şef

(İdari İşler)

(0232) 750 7567

guvenoden@iyte.edu.tr

Yıldıray ERİM

Şef 

(Satın Alma)

(0232) 750 7582

yildirayerim@iyte.edu.tr

Engin KIRANLI

Bilgisayar İşletmeni 

(Satın Alma)

(0232) 750 7510

enginkiranli@iyte.edu.tr

Fuat TÜRKOĞLU

Şef 

(Ayniyat)

(0232) 750 7506

fuatturkoglu@iyte.edu.tr