Dekanlık Personeli

Prof.Dr. Volkan SEYRANTEPE

Dekan

(0232) 750 7500 

volkanseyrantepe@iyte.edu.tr

Prof.Dr. Hasan ŞAHİN

Dekan Yardımcısı

(0232) 750 7736 – 7636

hasansahin@iyte.edu.tr

Deniz AKTUĞ

Fakülte Sekreteri

Tel: (0232) 750 7505

denizdemirli@iyte.edu.tr

Özlem ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni 

(Dekanlık Özel Kalem)

(0232) 750 7500

ozlemozturk@iyte.edu.tr

Handan GÜNEŞ DEMİR

Ayniyat Saymanı 

(Öğrenci İşleri)

(0232) 750 7581

handangunes@iyte.edu.tr

Gündüz ALTIOK

Bilgisayar İşletmeni 

(Stajlar – Ek Dersler)

(0232) 750 7613

gunduzaltiok@iyte.edu.tr

Bahtiyar TEKSÖZ

Bilgisayar İşletmeni 

(Personel İşleri)

(0232) 750 7553

bahtiyarteksoz@iyte.edu.tr

Güven ÖDEN

Şef

(İdari İşler)

(0232) 750 7567

guvenoden@iyte.edu.tr

Yıldıray ERİM

Şef 

(Satın Alma)

(0232) 750 7582

yildirayerim@iyte.edu.tr

Engin KIRANLI

Bilgisayar İşletmeni 

(Satın Alma)

(0232) 750 7510

enginkiranli@iyte.edu.tr

Fuat TÜRKOĞLU

Şef 

(Ayniyat)

(0232) 750 7506

fuatturkoglu@iyte.edu.tr