Staj Başvuru Formları

İstenilen Staj Başvuru Evrakları:

1- Staj Başvuru Formu
2- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Staj Özel Sektörde Gerçekleşecekse)
3- Staj Başvuru Dilekçesi
4- Önlü Arkalı Kimlik Fotokopisi
5- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

NOT: Bu Formu Yalnızca Özel Sektörde Staj Yapan Öğrencilerimizin Doldurması Zorunludur. Kamu Kurumlarında Staj Yapan Öğrencilerimiz Doldurmayacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Hangi Bölümde öğrenim görülüyorsa ona göre yukarıda yer verilen Staj Başvuru Formu indirilip Bilgisayar Ortamında doldurulur ve 2 adet çıktısı alınır.

2- Stajın gerçekleştirilecek olduğu kurum bir özel sektör kuruluşu ise Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu da aynı şekilde bilgisayar ortamında eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınır.

3- Staj Başvuru Formları Bölüm Sekreterliğine bırakılarak (veya imkanınız varsa kendi çabanızla) Bölüm Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı’na imzalatılır.

4- Formun kurum onayı için ayrılan ilgili yerleri stajın gerçekleştirilecek olduğu kuruma kaşe / mühür vurulması sağlanarak imzalatılır. Formlardan 1 tanesi stajın gerçekleştirilecek olduğu kurumda bırakılır. Diğeri okula teslim edilecektir.

5- Eğer staj yapılacak olan kurum özel sektör kuruluşu ise aynı şekilde Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu da kuruma onaylatılır. 

6- Onaylatılan her iki form; Staj Başvuru Dilekçesi , Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. 

ÖNEMLİ NOT:

Staj başvuru evraklarının tamamı Bilgisayar Ortamında doldurularak her bir evrakın Islak İmzalı Orijinal Nüshası Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir. Kalemle doldurulmuş ve fotokopi ile çoğaltılmış veya dijital ortamda taranmış evraklar kabul edilmemektedir.