Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Volkan SEYRANTEPE

Dekan

Prof.Dr. Orhan ÖZTÜRK

Profesör Üye (Fizik Bölümü)

Prof.Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMMED

Profesör Üye (KimyaBölümü)

Prof.Dr. Engin BÜYÜKAŞIK

Profesör Üye (Matematik Bölümü)

Doç.Dr. Sinan BALCI

Doçent Üye (Fotonik Bölümü)

Doç.Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ

Doçent Üye (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Dr.Öğr.Üy. Ahmet BATAL

Doktor Öğretim Üyesi (Matematik Bölümü)