Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Bünyamin AKGÜL

Dekan

Prof.Dr. Orhan ÖZTÜRK

Profesör Üye (Fizik Bölümü)

Prof.Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMMED

Profesör Üye (Kimya Bölümü)

Prof.Dr. Engin BÜYÜKAŞIK

Profesör Üye (Matematik Bölümü)

Doç.Dr. Sevilay SEVİNÇLİ

Doçent Üye (Fotonik Bölümü)

Doç.Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ

Doçent Üye (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Dr.Öğr.Üy. Onur BÜYÜKÇAKIR

Doktor Öğretim Üyesi (Kimya Bölümü)