Bölümler

FİZİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER

0(232) 750 7701

lutfiozyuzer@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ

0(232) 750 7713

devrimguclu@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Cem ÇELEBİ

0(232) 750 7711

cemcelebi@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Onur TOPRAK

0(232) 750 7700

onurtoprak@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

0(232) 750 7707

FOTONİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Canan VARLIKLI

0(232) 750 7732

cananvarlikli@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üy. Emre SARI

0(232) 750 7735

emresari@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Elçil KARAKÜLAH POYRAZ

0(232) 750 7730

elcilkarakulah@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

0(232) 750 7509

KİMYA BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Gülşah ŞANLI

0(232) 750 7515

gulsahsanli@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üy. Onur BÜYÜKÇAKIR

0(232) 750 7525

onurbuyukcakir@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üy. Fadime MERT

0(232) 750 7522

fadimemert@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Fatma KARACA

0(232) 750 7522

fatmatasdemir@iyte.edu.tr

Teknisyen

Polat BULANIK

0(232) 750 7549

polatbulanik@iyte.edu.tr

Teknisyen

Hüseyin BİLİR

0(232) 750 7549

huseyinbilir@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

0(232) 750 7777

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Şirin ATILGAN

0(232) 750 7759

sirinatilgan@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Naciye KAYA

0(232) 750 7750

naciyekaya@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

0(232) 750 7777

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Özden YALÇIN

0(232) 750 7311

ozdenyalcin@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Ferda SOYER

0(232) 750 7307

ferdasoyer@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Gülistan MEŞE

0(232) 750 7312

gulistanmese@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Arda İLPARS

0(232) 750 7300

ardailpars@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Hakan KİPER

0(232) 750 7302

hakankiper@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

0(232) 750 7509

SİNİRBİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üy. Altuğ DİDİKOĞLU

0(232) 750 7370

altugdidikoglu@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Zeynep AKYÜZ

0(232) 750 7370

zeynepakyuz@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

0(232) 750 7509