Öğrenci Temsilcilik Seçimleri

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Konseyi Yönergesi 27.10.2020 tarih ve 31/7 sayılı senato kararı ile kabul edilmiş olup, 27.10.2020 tarih ve 31/2 sayılı senato karar ile de seçimlerin çevrimiçi (online) olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Konseyi Yönergesi

Aşağıda yer alan takvim doğrultusunda seçimler yürütülecek olup öğrencilerimize duyurulur.

12 Kasım 2020 (09:00) – 16 Kasım 2020 Saat (17:00)

Aday Öğrencilerin Bölüm Başkanlıklarına Başvurularının Alınması

19 Kasım 2020

Adaylığı Kesinleşen Öğrencilerin İlan

20 Kasım 2020 (09:00) – 26 Kasım 2020 (17:00)

Seçim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

27 Kasım 2020

Bölüm Temsilcilerinin Seçimi

27 Kasım 2020 (16:00)

Bölüm Temsilcilerinin İlanı

30 Kasım 2020

Fakülte Temsilcilerinin İlanı