8 Ekim 2013
Category:
Duyurular
Comments: Yorumlar Kapalı

Türk Eğitim Vakfı Burs Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı her yıl olduğu gibi başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verecektir. 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılında Fakültemiz için 1 (bir) kişilik bursiyer kontenjanı açılmıştır. Adaylık şartlarını taşıyan ve başvurmak isteyen öğrencilerimizin, 20 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında, www.tev.org.tr adresindeki formu doldurması ve formun çıktısı ile birlikte diğer istenen belgeleri Bölüm Sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru koşullarını taşıyan ve evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerimiz mülakata girmeye hak kazanacaktır. Mülakat 15 Kasım 2013 saat 11.00 da Fen Fakültesi A Blok Seminer Salonunda gerçekleşecektir.

Adaylık Şartları:

I- T.C. Vatandaşı olmak,

II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,

III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

IV-Başarı Koşulları:

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3′ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, evliler, 25 yaşından büyükler ve aynı aileden aynı anda ikinci bir kardeş burslarımızdan yararlanamaz.

Başvuru:

I- Burslara başvuru tarihi 20 Eylül-20 Ekim’dir.

II- TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim edilecektir.

Eklenecek Belgeler:

TEV’in web sayfasından temin edilecek “TEV Burs Başvuru Formu” na;

I- Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,

II- Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

III- Tüm Öğrenciler; “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi” (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.), Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Muhtarlıktan İkametgah Belgesi de alınabilir), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerine verirler.

Seçim:

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfınca ayrılan burs sayısı kadar asil ve iki katı kadar yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir) komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca TEV’in www.tev.org.tr web adresinde ilan edilecektir.

Bursun Ödenmesi:

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun Kesilmesi:

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

Vicdani Yükümlülük:

Öğrenimini tamamlayan her burslu, TEV tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV’e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Comments are closed.