(Formları görüntülemek ve üzerinde işlem yapabilmek için bilgisayarınızda Microsoft Office programının yüklü olması gerekmektedir)

Formu Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1-  Formu indirdikten sonra kişisel bilgilerinizi, staj yapacak olduğunuz kurum veya kuruluş hakkında istenen bilgileri ve eğer belliyse staja başlangıç ile bitiş tarihlerini bilgisayar ortamında doldurarak 2 adet çıktısını alınız.

2-  Formda istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra Bölümünüz Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından onaylatılmak üzere Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.

3-  Bölümünüz Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından imzalanmış olan formları Bölüm Sekreterliğinden aldıktan sonra staj yapacağınız kuruma her ikisini de onaylatınız. Söz konusu onay için formdaki ilgili yerlerin eksiksiz bir şekilde doldurularak, kurum veya kuruluşun kaşesi ve yetkili kişinin imzası gerekmektedir.

4- Kurum ve kuruluş onayından sonra formun orijinal bir nüshasını orada bırakıp diğer nüshayı Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. Staj işlemlerinizin başlatılması için fotokopi veya faks ile gönderilmiş olan formlar kabul edilmeyecektir. Şehir dışında staj yapacaklar, staj formlarını kuruma onaylattıktan sonra Bölüm Sekreterlikleri ile irtibat kurarak formun aslını kargo veya posta yoluyla gönderebilirler.

5- Staj yapacağınız kurum veya kuruluşun staj başvurunuzu kabul ettiğine dair tarafınıza bir belge düzenlemişse ve belge üzerinde kurum veya kuruluş yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunuyorsa, formdaki ilgili yeri onaylatmaksızın formun ekine bu belgenin aslını iliştirerek Bölüm Sekreterliğine teslim edebilirsiniz.

Staj İçin İstenen Belgeler:

1- Staj Başvuru Formu (yukarıda yer alan form)
2- Dilekçe (aşağıda örnek dilekçe metni mevcuttur)
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

NOT: Staj evraklarınızın staja başlangıç (işe başlangıç) tarihinden 15 gün önce Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile iletilen evraklarda, evrağın postaya verildiği tarih değil Bölüm Sekreterliğine ulaştığı tarih esastır. Postada yaşanması muhtemel gecikmelerden tarafımız sorumlu değildir.

Örnek Dilekçe: