3 Ekim 2013
Category:
Duyurular
Comments: Yorumlar Kapalı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Duyurusu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelere ayrılan kontenjan dâhilinde 24 öğrenciye burs imkânı sağlanacaktır.

1. Burs başvuruları 26 Eylül 2013 – 8 Ekim 2013 tarihleri arasında İYTE ana sayfa üzerinden yapılacaktır.
2. Kredi Yurtlar Kurumu bursunu almaya aday öğrenci listesi 11 Ekim 2013 günü İYTE ana sayfada ilan edilecektir.
3. 30 Ekim 2013 çarşamba günü Saat: 9.00’da SKS Daire Başkanlığı Odasında ( Oda no: 21) Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu için mülakat yapılacaktır.

İlan edilen, Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunu almak üzere mülakata girecek öğrencilerden, aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2. Ailenin ikametgâh belgesi
3. GPA (1. ve 2. dönem not ortalaması belgesi)
4. Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelirinin belgelendirilmesi
a. Kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş bordosu
b. Emekliler için maaş durumunu belirten belge
c. Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi
d. Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı güvencesi olmadığına dair belgeler
5. Anne veya baba çalışmıyor ise herhangi bir gelirinin olmadığına dair belge
6. Öğrenci olan kardeşlerin öğrenim belgesi
7. Varsa kronik sağlık sorununun belgelendirilmesi
8. Kira beyanı varsa sözleşme örneği
9. 1 adet vesikalık fotoğraf

4. 4 Kasım 2013 pazartesi günü Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunu almaya hak kazanan öğrenci listesi İYTE ana sayfadan ilan edilecektir.

Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi Uyarınca , Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Verilemeyecek Öğrenciler:
Madde9-
a. Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrencilere,
b. 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c. Yetim maaşı ve nafaka alan alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d. Burs isteğinde bulunduğu tarihte bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e. Yabancı uyruklu öğrencilere,
f. Polis akademisi öğrencileri ile askeri lise öğrencilerine,
g. Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h. Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
i. Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere burs verilmez.
Hükmüne amirdir.

BAŞVURU İÇİN: http://www.iyte.edu.tr/Duyurular.aspx?m=1548

Comments are closed.