K İ M Y A   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V.

Prof.Dr. Ahmet Emin EROĞLU

(0232) 750 7528

ahmeteroglu@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Yrd.Doç.Dr. Gülşah ŞANLI

(0232) 750 7618

gulsahsanli@iyte.ed.tr

Bilgisayar İşletmeni

Songül ÖZALP

(0232) 750 7523

songulozalp@iyte.edu.tr

Sekreter

Zeynep AKYÜZ

(0232) 750 7528

zeynepakyuz@iyte.edu.tr

Teknisyen

Polat BULANIK

(0232) 750 7549

polatbulanik@iyte.edu.tr

Teknisyen

Hüseyin BİLİR

(0232) 750 7549

huseyinbilir@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232)750 7509

M O L E K Ü L E R  B İ Y O L O J İ  VE  G E N E T İ K  B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V.

Prof.Dr. Volkan SEYRANTEPE

(0232) 750 7301

volkanseyrantepe@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Yrd.Doç.Dr. H. Çağlar KARAKAYA

(0232)750 7505

caglarkarakaya@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Yrd.Doç.Dr. Özden Yalçın ÖZUYSAL

(0232) 750 7311

ozdenyalcin@iyte.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Engin KIRANLI

(0232) 750 7300

enginkiranli@iyte.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Bilge Arda İLPARS

(0232) 750 7302

ardailpars@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232)750 7303

M A T E M A T İ K   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V.

Prof.Dr. Engin BÜYÜKAŞIK

(0232) 750 7751

enginbuyukasik@iyte.edu.tr

Şef

Hasan DEVEOĞLU

(0232) 750 7750

hasandeveoglu@iyte.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni

Fatma TAŞDEMİR

(0232) 750 7750

fatmatasdemir@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7777

F İ Z İ K   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V.

Prof.Dr. R. Tuğrul SENGER

(0232) 750 7701

tugrulsenger@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. H. Sami SÖZÜER

(0232)750 7702

samisozuer@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. Yusuf SELAMET

(0232) 750 7712

yusufselamet@iyte.edu.tr

Şef

Güven ÖDEN

(0232) 750 7700

guvenoden@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7707