K İ M Y A   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Emin EROĞLU (0232) 750 7528 ahmeteroglu@iyte.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Yrd.Doç.Dr. Gülşah ŞANLI (0232) 750 7618 gulsahsanli@iyte.ed.tr
Bilgisayar İşletmeni Songül ÖZALP (0232) 750 7523 songulozalp@iyte.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Zeynep YILDIZ (0232) 750 7528 zeynepakyuz@iyte.edu.tr
Teknisyen Polat BULANIK (0232) 750 7549 polatbulanik@iyte.edu.tr
Teknisyen Hüseyin BİLİR (0232) 750 7549 huseyinbilir@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232)750 7509

M O L E K Ü L E R  B İ Y O L O J İ  VE  G E N E T İ K  B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V. Prof.Dr. Volkan SEYRANTEPE (0232) 750 7301 volkanseyrantepe@iyte.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Yrd.Doç.Dr. H. Çağlar KARAKAYA (0232)750 7505 caglarkarakaya@iyte.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Yrd.Doç.Dr. Özden Yalçın ÖZUYSAL (0232) 750 7311 ozdenyalcin@iyte.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Engin KIRANLI (0232) 750 7300 enginkiranli@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232)750 7303

M A T E M A T İ K   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V. Prof.Dr. Engin BÜYÜKAŞIK (0232) 750 7751 enginbuyukasik@iyte.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Bilge Arda İLPARS (0232) 750 7750 ardailpars@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7777

F İ Z İ K   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan V. Prof.Dr. R. Tuğrul SENGER (0232) 750 7701 tugrulsenger@iyte.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Doç.Dr. H. Sami SÖZÜER (0232)750 7702 samisozuer@iyte.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Doç.Dr. Yusuf SELAMET (0232) 750 7712 yusufselamet@iyte.edu.tr
Şef Güven ÖDEN (0232) 750 7700 guvenoden@iyte.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Fatma TAŞDEMİR (0232) 750 7700 fatmatasdemir@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7707