F İ Z İ K   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. R. Tuğrul SENGER

(0232) 750 7701

tugrulsenger@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. Serkan ATEŞ

(0232)750 7727

serkanates@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ

(0232) 750 7713

devrimguclu@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Güven ÖDEN

(0232) 750 7700

guvenoden@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7707

F O T O N İ K  B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Canan VARLIKLI

(0232) 750 7732

cananvarlikli@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Elçil KARAKÜLAH POYRAZ

(0232) 750 7701

elcilkarakulah@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7509

K İ M Y A  B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ahmet Emin EROĞLU

(0232) 750 7528

ahmeteroglu@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Prof.Dr. Gülşah ŞANLI

(0232) 750 7618

gulsahsanli@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. Ümit Hakan YILDIZ

(0232) 750 7527

hakanyildiz@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Songül ÖZALP

(0232) 750 7523

songulozalp@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Zeynep YILDIZ

(0232) 750 7522

zeynepakyuz@iyte.edu.tr

Teknisyen

Polat BULANIK

(0232) 750 7549

polatbulanik@iyte.edu.tr

Teknisyen

Hüseyin BİLİR

(0232) 750 7549

huseyinbilir@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232)750 7509

M A T E M A T İ K   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkan

Prof.Dr. Engin BÜYÜKAŞIK

(0232) 750 7751

enginbuyukasik@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Hatice AKKAYA

(0232) 750 7750

haticeakkaya@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7777

M O L E K Ü L E R  B İ Y O L O J İ  VE  G E N E T İ K  B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Volkan SEYRANTEPE

(0232) 750 7301

volkanseyrantepe@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. Ayten NALBANT

(0232)750 7505

aytennalbant@iyte.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Doç.Dr. Gülistan MEŞE

(0232) 750 7312

gulistanmese@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Arda İLPARS

(0232) 750 7300

ardailpars@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232)750 7303

S İ N İ R B İ L İ M L E R İ   B Ö L Ü M Ü

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Çiğdem TOSUN

(0232) 750 7538

cigdemtosun@iyte.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Arda İLPARS

(0232) 750 7300

ardailpars@iyte.edu.tr

Bölüm Faks Numarası

(0232) 750 7777