Misyonumuz;

Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir fakülte olarak öğrencilerini; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz;

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek ve evrensel normlara uygun bilişim desteği sunmaktır.