ilişik kesme formları | Fen Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü