F A K Ü L T E  Y Ö N E T İ M  K U R U L U  Ü Y E L E R İ

Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE

Dekan V.

Prof. Dr. R. Tuğrul SENGER

Profesör Üye (Fizik)

Prof. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED

Profesör Üye (Kimya)

Prof. Dr. Engin BÜYÜKAŞIK

Profesör Üye (Matematik)

Doç. Dr. Hasan ŞAHİN

Doçent Üye (Fotonik)

Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL

Doçent Üye (Moleküler Biyoloji ve Genetik)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BATAL

Doktor Öğretim Üyesi (Matematik)