F A K Ü L T E  K U R U L U  Ü Y E L E R İ

Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE

Dekan V.

Prof. Dr. R. Tuğrul SENGER

Bölüm Başkanı

(Fizik)

Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE

Bölüm Başkanı

(Moleküler Biyoloji ve Genetik)

Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU

Bölüm Başkanı

(Kimya)

Prof. Dr. Engin BÜYÜKAŞIK

Bölüm Başkanı

(Matematik)

Prof. Dr. Canan VARLIKLI

Bölüm Başkanı

(Fotonik)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TOSUN

Bölüm Başkanı

(Sinir Bilimleri)

Prof. Dr. Lütfi ÖZYÜZER

Profesör Üye

(Fizik)

Prof. Dr. Nuran ELMACI IRMAK

Profesör Üye

(Kimya)

Prof. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED

Profesör Üye

(Kimya)

Doç. Dr. Ayten NALBANT ALDANMAZ

Doçent Üye

(Moleküler Biyoloji ve Genetik)

Doç. Dr. Berkant USTAOĞLU

Doçent Üye

(Matetmatik)

Dr. Öğr. Üyesi Emre SARI

Dr. Öğr. Üyesi

(Fotonik)