7 Mayıs 2013
Category:
Duyurular
Comments: Yorumlar Kapalı

2012 – 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Zorunlu Stajını Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Lisans Eğitim Programınızda yer alan zorunlu stajlar kapsamında staj yapacak öğrencilerimiz, staj yapacakları tarihten en az 20 gün önce gerekli evraklarını Bölüm Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli Evraklar;

  • Yükümlü olunan staj iş gününü karşılayacak şekilde belirlemiş olan staja başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren, Bölüm Başkanının imzası ve stajını yapacak olduğu kurumca onaylı form. (http://sci.iyte.edu.tr/ogrenci-aday-ogrenci/formlar/ adresinden temin edilebilir)
  • Öğrencinin iletişim bilgilerini de içeren (açık adresi ve telefon numarası) staj talep dilekçesi.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 3 adet fotoğrafı,
  • Önceden sigortalı ise sigorta sicil numarası.

Comments are closed.